Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Program na rzecz Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-11, 17:03
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Program na rzecz Romów Rumuńskich - mieszkańców Wrocławia. Termin składania ofert mija 21 czerwca 2018 r.

Zadanie polegać ma na:
1. Kontynuacji wdrażania kompleksowej pomocy na rzecz Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia składającego się z następujących komponentów:
• Prowadzenia i utrzymania min. 15 mieszkań/domów treningowych dla rodzin Romów rumuńskich, (ok. 150 osób);
• asystentury zmierzającej do usamodzielnienia m.in. poprzez: mieszkanie w ramach mieszkań/domów treningowych, uzyskania przez Romów rumuńskich samodzielności i
niezależności finansowej i społecznej;
• aktywizacji zawodowej Romów rumuńskich;
• uregulowanie niezbędnych kwestii prawnych związanych m.in. z ich pobytem w Polsce, pracą;
• objęcie edukacją powszechną dzieci romskich min. 25 dzieci;
• edukację zawodową dorosłych;
• działania integracyjne, wkluczenie do kultury i wykorzystanie zbudowanych platform integracyjnych;
• integrację ze społecznością lokalną w nowym miejscu zamieszkania.
2. Działaniach międzysektorowych zespołów w ramach podejmowanych działań na rzecz wsparcia Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia:
• zespołu złożonego z decyzyjnych przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie odpowiadającym ich zakresom kompetencji;
• podzespołów roboczych do spraw merytorycznych (m.in.: prawno-policyjny, edukacyjno-szkolny);
• zespołu ds. współpracy z instytucjami miejskimi, jednostkami rządowymi, pozarządowymi i/lub szczebla międzynarodowego w ramach podejmowanych działań.
3. Upowszechnianiu dobrych praktyk/modelu i opracowanie rekomendacji dla Gminy Wrocław w zakresie “Pilotażowego Programu na rzecz Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia” poprzez:
• analizę doświadczeń, metod i rozwiązań (w roku 2019 zagraniczny wyjazd studyjny w ramach edukacji i aktywizacji zawodowej);
• rekomendację działań po roku 2020,
• szerokie upowszechnianie wypracowanej metodologii działań;
• przygotowanie rekomendacji do innych projektów/strategii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2018-06-11 do 2018-06-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • kształcenie ustawiczne
  • mniejszości narodowe i etniczne
  • polityka społeczna
  • wychowanie