Przejdź do treści głównej

Olsztyn. Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-11, 15:19
archiwalne
Prezydent Olsztyna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury świadczonych na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna. Termin składania ofert mija 2 lipca 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego pn.:

1) Upowszechnianie olsztyńskiej chóralistyki – w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Rodzaj działań – organizowanie różnorodnych działań, przedsięwzięć (m.in. festiwali, koncertów, warsztatów, przeglądów) w zakresie kultury.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Olsztyna w 2018 roku środki finansowe w wysokości 25 000,00 zł.

Oferty realizacji zadania objętego konkursem należy złożyć w wersji elektronicznej do dnia 02.07.2018 r. do godziny 23.59 za pomocą generatora "WITKAC" udostępnionego na stronie witkac.pl, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Olsztyna
Data wydarzenia: od 2018-06-11 do 2018-07-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • animacja
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka