Przejdź do treści głównej

Działaj Lokalnie - ODL Fundacja Generator Inspiracji. Przedłużony termin składania wniosków

autor(ka): Joanna Niemiec
2018-06-11, 10:06
archiwalne
Fundacja Generator Inspiracji, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, już po raz siódmy ma przyjemność ogłosić Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie”. Nabór wniosków do konkursu zostaje wydłużony do 25 czerwca 2018 roku.

Do aplikowanie o granty w ramach konkursu zapraszamy mieszkańców gmin: Błażowa, Chmielnik, Dubiecko, Dydnia, Dynów, Głogów Małopolski, Hyżne, Iwierzyce, Krasne, Lubenia, Markowa, Tyczyn, Nozdrzec, Świlcza, Trzebownisko. Celem Konkursu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Nabór wniosków konkursowych rozpoczyna się z dniem 04 maja 2018 r. i potrwa do dnia 25 czerwca 2018 r.

Kto może aplikować o granty w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE X" 2018?

>> organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia zwykłe)
>> grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa
>> grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie,

które dążą do tego, aby mieszkańcom ich miejscowości żyło się lepiej, bezpieczniej i bardziej szczęśliwie.

W Programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 6 000,00 zł na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Pula środków przeznaczonych na dotację w 2018 roku wynosi 57 000,00 zł.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

>> zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
>> wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
>> mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
>> przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
>> będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
>> będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Od Organizacji / grup nieformalnych wymagany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Założenia i cele konkursu, a także szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie Konkursu (regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego oraz wzór wniosku mogą Państwo pobrać dołu strony).

Składanie wniosków konkursowych odbędzie się wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który znajduje się na stronie internetowej www.system.dzialajlokalnie.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w Lokalnym Konkursie Grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE” zapraszamy na spotkania informacyjne i konsultacje, ktore będą realizowane w każdej z Gmin na terenie których prowadzony jest konkurs. Ponadto przez cały okres naboru będą prowadzone konsultacje telefoniczne i e-mailowe opracowywanych wniosków grantowych.

Harmonogram spotkań informacyjnych w poszczególnych gminach zostanie opublikowany wkrótce.

Dodatkowych informacji na temat Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE" udziela:

Joanna Niemiec

koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie

Fundacja Generator Inspiracji

Futoma 168, 36-030 Błażowa

e-mail: , tel.: 665 715 613


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja Generator Inspiracji
Miejsce: woj. podkarpackie
Data wydarzenia: od 2018-06-08 do 2018-06-25
Organizator:

Fundacja Generator Inspiracji

Adres:

Futoma 168, 36-030 Futoma, woj. PK

Tel.:

17 230 13 90

Faks:

17 230 13 90

E-mail:

biuro@fgi.org.pl

Www:

http://www.fgi.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • inicjatywy oddolne
  • rozwój lokalny
  • wieś
  • wspólnoty i społeczności lokalne