Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Organizacja wydarzeń edukacyjno-przyrodniczych z prezentacją fortu Piechoty nr 6 wraz z rewaloryzacją jego strefy wejściowej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-08, 12:47
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wydarzeń edukacyjno-przyrodniczych z prezentacją Fortu Piechoty nr 6 wraz z rewaloryzacją jego strefy wejściowej (Projekt nr 271 Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016). Termin składania ofert mija 29 czerwca 2018 r.

Zadanie polega na zorganizowaniu wydarzenia prezentującego wrocławski fort na Polanowicach – jego wartości historyczną oraz przyrodniczą. Niezbędnym elementem dla przeprowadzenia tego wydarzenia jest wykonanie projektu i odtworzenie zrabowanej w połowie lat 90' XX wieku kraty fortecznej na działce nr 11/3, AR-2, obręb Polanowice we Wrocławiu. Odtworzenie tego elementu pozwoli na przywrócenie do stanu pierwotnego, historycznego krajobrazu tej części miasta oraz na powiększenie walorów
dydaktycznych miejsca. Istotną częścią projektu jest również uporządkowanie terenu - usunięcie gruzu i odpadów zalegających na brzegu grobli prowadzącej do fortu.

Wrocławskie forty piechoty, budowane na przełomie XIX i XX wieku, są unikalnymi i cennymi zabytkami sztuki inżynieryjnej i elementem historycznego - niejednokrotnie trudnego - dziedzictwa naszego miasta.

Na Forcie Piechoty nr 6 na Polanowicach skupia się już w tym momencie znaczne zaangażowanie pasjonatów lokalnej historii i dawnej barwy i broni oraz miłośników architektury wojskowej. Forty wrocławskie, poza swoim znaczeniem historycznym, są też na ogół terenami zalesionymi. Spełniają więc podwójną funkcję - edukacyjną, będąc świadectwem skomplikowanej lokalnej historii, oraz przyrodniczą, ze względu na swój charakter zwartych skupisk zieleni. Zrealizowana inwestycja posłuży jako element nauki regionalnej historii.

W roku 2018 zadanie polega na:
- przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia o funkcji edukacyjno-przyrodniczej (np. event, festyn, spacer badawczy, wykład) dotyczącego tematyki zabytków Twierdzy Wrocław przełomu XIX i XX wieku;
- przeprowadzeniu procedury wyboru Projektanta w celu przeprowadzenia inwentaryzacji terenu, sporządzenia dokumentacji projektowej kraty fortecznej oraz zagospodarowania terenu wokół tego obiektu zgodnie z założeniami projektu nr 271 WBO 2016;
- uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień na realizację przedmiotowej inwestycji;

W roku 2019 zadanie polega na:
- przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia o funkcji edukacyjno-przyrodniczej (np. event, festyn, spacer badawczy, wykład) dotyczącego tematyki zabytków Twierdzy Wrocław przełomu XIX i XX wieku;
- przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy prac przygotowawczych, tj. m.in.: oczyszczenie terenu przy bramie Fortu i brzegów znajdującej się tam grobli oraz inne wynikające ze sporządzonej dokumentacji projektowej;
- przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy prac polegających na:
a) wykonaniu elementów kutych kraty fortecznej wraz z furtką i bramą według sporządzonej w ramach inwestycji dokumentacji projektowej;
b) montażu wykonanych elementów kutych;
- konserwacji i dozorowaniu wykonanej inwestycji przez organizację, w ramach zadań statutowych polegających na działalności dla opieki nad zabytkami fortyfikacyjnymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2018-06-08 do 2018-06-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • edukacja ekologiczna
  • ekologia
  • historia
  • miasto
  • ochrona przyrody