Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-06, 11:32
archiwalne
Wojewoda Podkarpacki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Termin składania ofert upływa 26 czerwca 2018 r.

100 tys. zł przeznaczy w tym roku Wojewoda Podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i innych podmiotów uprawnionych, prowadzących działalność w zakresie wsparcia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Oferenci mogą starać się o dofinansowanie działań osłonowych, profilaktycznych i aktywizujących. Dotacja może zostać wykorzystana m. in. na: prowadzenie prac remontowych pomieszczeń użytkowych placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakup niezbędnego wyposażenia placówek, finansowanie kosztów bieżących utrzymania placówek, zakup środków higienicznych i opatrunkowych, odzieży, obuwia, bielizny osobistej i pościelowej, kołder, koców itp., aktywizację społeczno-zawodową matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz wspieranie działań mających na celu ich usamodzielnianie.

Oferty należy składać do 26 czerwca 2018 r., w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie lub w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie albo przesłanie drogą pocztową listem poleconym na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Data wydarzenia: od 2018-06-06 do 2018-06-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • dzieci
  • integracja społeczna
  • kobiety
  • polityka społeczna
  • wyrównywanie szans