Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-05, 11:11
archiwalne
Zarząd Województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z działaniami na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa opolskiego. Termin składania ofert mija 30 czerwca 2018 r.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań.

1. W ramach priorytetu Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych zakresem zadań objęty zostaje następujący obszar tematyczny:

1) działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i etnicznej,

2) działania na rzecz integracji mniejszości narodowych i etnicznych ze społecznością regionalną.

2. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających najwyższą skuteczność.

4. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie:

1) powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

2) wsparcia realizacji zadania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 80% wartości zadania. Pozostałą wartość zadania stanowi wkład finansowy i/lub wkład osobowy i/lub wkład rzeczowy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Data wydarzenia: od 2018-06-05 do 2018-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • mniejszości narodowe i etniczne
  • tradycja
  • wielokulturowość