Przejdź do treści głównej

Konkurs VP/2018/013 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI)

archiwalne
Konkurs VP/2018/013 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) - Projekt pilotażowy dotyczący usług osobistych i domowych "Promocja domowych spółdzielni pracy i bonów usługowych". Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2018 roku.

 Cele tego projektu pilotażowego o nr VP/2018/013 są następujące:
• Projekt pilotażowy ma zapewnić doradztwo, pomoc techniczną i szereg dostosowanych działań doradczych i zalecenia dla państw członkowskich zainteresowanych rozwojem w sektorze usług osobistych, opiekuńczych i domowych (Personal and Household Services - PHS).
Ma na celu również wspierać wymianę dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami: krajowa czy lokalna administracja publiczna oraz organizacje pracowników domowych, opiekunów i opiekunów pracodawcy.

• Jeśli chodzi o dialog społeczny i godne warunki pracy, projekt ma na celu ułatwienie profesjonalizacji tych miejsc pracy, rozpowszechnianie informacji na temat prawa i obowiązków pracowników i pracodawców oraz tworzenie i rozwój skutecznego dialogu społecznego.

Na konkursu VP/2018/013 Komisja Europejska przeznacza 700 tys. EURO. Komisja Europejska, jako jednostka odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje 1 projekt.
Grant Komisji nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. 15 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny.

Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy.

Projekt musi być złożony przez KONSORCJUM podmiotów składający się z minimum 4 podmiotów:
- z co najmniej dwiema federacjami europejskimi organizacji pracowników z obszaru usług opiekuńczych i domowych.
- z co najmniej dwiema federacjami europejskimi organizacji pracodawców z obszaru usług opiekuńczych i domowych. LIDEREM projektu MUSI być jedna z ww. federacji.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=536&furtherCalls=yes


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2018-05-29 do 2018-06-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny
  • innowacje
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • współpraca międzynarodowa