Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych z pomocy społecznej - rozwój ekonomii społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-17, 12:44
archiwalne
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r. Termin składania ofert mija 6 czerwca 2018 r.

Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

  • Działania z zakresu pomocy społecznej – rozwój ekonomii społecznej

Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez:

  • organizację Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej (kompleksowe przeprowadzenie i organizacja jednodniowego wydarzenia o zasięgu regionalnym oraz seminarium jako wydarzenia towarzyszącego).

Uwaga: Przez podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Data wydarzenia: od 2018-05-17 do 2018-06-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • edukacja ekonomiczna
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie bezrobociu