Przejdź do treści głównej

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-16, 11:52
archiwalne
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Termin składania ofert mija 5 czerwca 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Nazwa zadania:

Szkoła dla rodziców

Rodzaj zadania.

Zadanie będzie polegało na:

 1. Prowadzeniu kursów i szkoleń dla rodziców małych dzieci i osób spodziewających się dziecka w celu podnoszenia umiejętności i kompetencji rodzicielskiej, w szczególności osoby pozostające pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
 2. Poszerzanie wiedzy o psychofizycznych i społecznych uwarunkowania rozwoju dziecka z elementami edukacji ekonomicznej, szeroko rozumianego planowania budżetu gospodarstwa domowego.
 3. Podnoszeniu umiejętności rodzicielskiej szczególnie w zakresie motywowania, wzmacniania postaw pozytywnych bez udziału przemocy, mediacji i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sporów i konfliktów.
 4. Wyznaczaniu celów wychowawczych, umiejętności wytyczania granic i jasnego stawiania wymagań, rozpoznawania, wyrażania i akceptacji uczuć.
 5. Modyfikowaniu niepożądanych zachowań dziecka, stymulowania rozwoju i budowania poczucia własnej wartości członków rodziny, a także nabywania oraz pogłębiania w zakresie przygotowania do porodu, zdrowego stylu życia w okresie ciąży oraz czynności opiekuńczo-pielęgnacyjno-higienicznych w stosunku do dziecka.

Ponadto, podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do:

 1. Realizacji w formie cyklicznych spotkań grupowych dla wyłonionej grupy adresatów.
 2. Preferowane są 4 cykle szkoleń (po 1 cyklu dla każdej grupy adresatów) po 60 godzin, na każde szkolenie, najlepiej w dniach wolnych od pracy lub w godzinach popołudniowych do możliwości udziału przez uczestników.
 3. Dodatkowo pożądanym jest, aby podmiot realizujący zadanie zapewnił w trakcie trwania szkoleń opiekę nad dziećmi, aby rodzice mogli w pełni uczestniczyć w szkoleniach.
 4. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do przekazywania informacji zwrotne o uczestnictwie osób skierowanych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 24 000,00 zł

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecina
Data wydarzenia: od 2018-05-16 do 2018-06-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • integracja społeczna
 • rodziny
 • wychowanie