Przejdź do treści głównej

Poznań. Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - VI edycja

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-14, 16:30
archiwalne
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań miasta poznania w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku (VI edycja). Termin składania ofert mija 5 czerwca 2018 r.

Opis konkursu:

Zadanie nr 1 pn. "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy)." - łączna wysokość środków na realizację tego zadania wynosi 100 000,00 zł.

Opis zadania

Dla zadania pn.: Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, połączonego z realizacją programu profilaktycznego lub socjoterapeutycznego (kolonie, półkolonie, obozy):

 1. adresatami zadania są wyłącznie mieszkańcy Poznania – dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym,
 2. oferent ma obowiązek przy organizacji wypoczynku postępować zgodnie z wytycznymi art. 92a, c, d, f, i, j, k, l, p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), program socjoterapeutyczny/profilaktyczny realizować mogą osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych/profilaktycznych,
 3. rekomenduje się, aby rekrutacja uczestników odbywała się we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, stowarzyszeniami abstynenckimi, placówkami wsparcia dziennego oraz pedagogami i psychologami szkolnymi,
 4. wymagane jest aby Oferent w trakcie realizacji zadania realizował zajęcia profilaktyczne lub socjoterapeutyczne, przy czym zajęcia socjoterapeutyczne mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi w placówce wsparcia dziennego realizującej program socjoterapeutyczny. Program profilaktyczny lub socjoterapeutyczny realizować mogą osoby posiadające odpowiednie przygotowanie do prowadzenia ww. zajęć,
 5. program zajęć profilaktycznych lub socjoterapeutycznych planowany do realizacji należy opisać w treści składanej oferty.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Poznania
Data wydarzenia: od 2018-05-14 do 2018-06-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja
 • młodzież
 • polityka społeczna
 • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
 • wychowanie
 • wypoczynek letni, zimowy