Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Promocja produktu turystycznego Szlak Orlich Gniazd

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-08, 14:29
archiwalne
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji produktu turystycznego Szlak Orlich Gniazd na terenie województwa śląskiego w 2018 r. Termin składania ofert mija 30 maja 2018 r.

Wydarzenia muszą wpisywać się w zakres zadań wskazanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zadań priorytetowych określonych w Rozdz. 5 Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 r.:

1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

3. Turystyki i krajoznawstwa.

Wydarzenia mają zawierać się w działaniach promujących zasoby Szlaku Orlich Gniazd z obszaru turystyki kulturowej lub krajobrazowo-przyrodniczej.

Wydarzenia powinny być skierowane przede wszystkim do następujących grup docelowych:

- Turyści kulturowi (turystyka kulturowa, poznawcza).

To osoby, którym zależy na samorozwoju, jakościowym wyróżnieniu się w społeczeństwie. Chcą poznać kanon wiedzy o historii, geografii i kulturze Polski. Szlak Orlich Gniazd to dla nich element wspólnej tożsamości, poczucia dumy. Cenią lokalność. Lubią podróżować w grupach, w gronie przyjaciół lub rodziny. Chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, koncertach, jarmarkach, targach kulinarnych itp. Dzielą się wiedzą i wrażeniami ze swoimi znajomymi, budując w ten sposób eksperckość w swoich środowiskach na tematy związane z kulturą i historią.

- Rodziny z dziećmi do 14 lat i młodzież

Dla osób dorosłych ważne są atrakcje oferowane dzieciom, które stymulują ich rozwój (otwarcie na świat, rozwijanie zainteresowań, nauka poprzez zabawę itp.), wspierają integrację rodziny, ciekawość świata u dzieci, wolność wyboru, odkrywanie i wspólne rozwijanie rodzinnych pasji. Młodzież w tej grupie manifestuje natomiast silną potrzebę wpływu na swoje otoczenie. Współtworzy wirtualne społeczności, w których spotyka osoby o podobnych pasjach i zainteresowaniach. Posiada potrzebę stałego kontaktu z przyjaciółmi i znajomymi. Swobodnie potrafi odnaleźć się w świecie nowych technologii. Jest spontaniczna w wyrażaniu własnych opinii. Nie znosi nudy, nawet nauka musi być dla niej interaktywna i mieć coś z zabawy.

- Turyści aktywni

Osoby, które do aktywności motywuje adrenalina, przygoda, potrzeba mocnych wrażeń, podnoszenia swoich umiejętności, sprawdzenia się, rywalizacji sportowej i wyróżnienia się. Ważny jest dla nich kontakt z ludźmi, którzy podzielają te same pasje. Wspólnie trenują oraz startują w zawodach sportowych. Tworzą formalne i nieformalne grupy, skupione wokół własnych zainteresowań (wspinacze, biegacze, rowerzyści, turyści piesi itp.). Chętnie polecają innym miejsca, trasy, obiekty, które sami odwiedzili.

Organizacja wydarzeń odbywających się w ramach I święta Szlaku Orlich Gniazd, takich jak:

- happeningi, spektakle, koncerty, pokazy, performance, plenery artystyczne;

- rekonstrukcje historyczne;

- działania/wydarzenia umożliwiające zwiedzającym wyobrażenie sobie wyglądu i atmosfery obiektu w czasach jego świetności/pełnej funkcjonalności;

- działania/wydarzenia nawiązujące do specyfiki Szlaku Orlich Gniazd;

- fabularyzowane zwiedzanie i oprowadzanie ścieżkami tematycznymi oraz turystycznymi;

- gry terenowe, questy;

- gry planszowe nawiązujące do specyfiki Szlaku Orlich Gniazd;

- niekonwencjonalne, niesztampowe oprowadzanie po obiekcie, lekcje muzealne;

- różnorodne akcje i wydarzenia oddziałujące na zmysły zwiedzających;

- różnorakie, przygotowane specjalnie z okazji święta wystawy i ekspozycje;

- angażujące uczestników warsztaty, animacje, konkursy z wykorzystaniem artefaktów bądź innych elementów związanych tematycznie z obiektem szlakowym/dziedzictwem historyczno-kulturowym lub przyrodniczym Jury;

- prezentacje, pokazy multimedialne, seanse filmowe;

- organizacja transportu (przejazdów) z fabułą/obsługą przewodnicką pomiędzy obiektami biorącymi udział w święcie;

- pokazy/warsztaty kulinarne kuchni tradycyjnej i regionalnej subregionu;

- wydarzenia/działania o charakterze sportowym (np. wspinaczka, speleologia).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2018-05-08 do 2018-05-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • historia
  • rekreacja
  • sport, wypoczynek
  • tradycja
  • turystyka, podróże