Przejdź do treści głównej

Kielce. Konkurs dotacyjny: Turystyka i profilaktyka - akcja Lato 2018

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-05-08, 14:08
archiwalne
Prezydent Miasta Kielce otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz turystyki i krajoznawstwa. Termin składania ofert mija 25 maja 2018 r.

Oferty należy składać do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Strycharska 6, pok. 402 lub drogą pocztową na ten sam adres w terminie j.w. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią podmiotu składającego ofertę i nazwą zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Kielce
Data wydarzenia: od 2018-05-08 do 2018-05-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • oświata
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • rekreacja
  • turystyka, podróże
  • wypoczynek letni, zimowy