Przejdź do treści głównej

Lokalny Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie X" 2018 wystartował!

autor(ka): Joanna Niemiec
2018-05-07, 10:07
archiwalne
Fundacja Generator Inspiracji, jako Ośrodek Działaj Lokalnie, już po raz siódmy ma przyjemność ogłosić Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie”. Nabór wniosków konkursowych rozpoczął się 4 maja 2018 r. i potrwa do 3 czerwca 2018 r. Do aplikowanie o granty w ramach konkursu zapraszamy mieszkańców gmin: Błażowa, Chmielnik, Dubiecko, Krasne i Nozdrzec.

Celem Konkursu jest inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Kto może aplikować o granty w ramach Lokalnego Konkursu Grantowego "DZIAŁAJ LOKALNIE X" 2018?

1. Organizacje pozarządowe (w tym stowarzyszenia zwykłe)

2. Grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa

3. Grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie,

które dążą do tego, aby mieszkańcom ich miejscowości żyło się lepiej, bezpieczniej i bardziej szczęśliwie.

Do aplikownia zapraszamy mieszkańców z gmin: Błażowa, Chmielnik, Dubiecko, Krasne i Nozdrzec.

W Programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 6 000,00 zł na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, w okresie od 15 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Pula środków przeznaczonych na dotację w 2018 roku wynosi 57 000,00 zł.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

- zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Od Organizacji / grup nieformalnych wymagany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.

Założenia i cele konkursu, a także szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie konkursu.

Składanie wniosków konkursowych odbędzie się wyłącznie za pomocą generatora wniosków, który znajduje się na stronie internetowej www.system.dzialajlokalnie.pl .

Osoby zainteresowane udziałem w Lokalnym Konkursie Grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE” zapraszamy na spotkania informacyjne i konsultacje, ktore będą realizowane w każdej z Gmin na terenie których prowadzony jest konkurs. Ponadto przez cały okres naboru będą prowadzone konsultacje telefoniczne i e-mailowe opracowywanych wniosków grantowych.

Harmonogram spotkań informacyjnych w poszczególnych gminach zostanie opublikowany wkrótce.

Regulamin, wzór wniosku oraz karty oceny wniosku są do pobrania na stronie: http://bit.ly/fgi-dzialaj-lokalnie

Zapraszamy do aplikowania.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja Generator Inspiracji
Miejsce: Futoma , 168, 36-030 Błażowa, woj. podkarpackie
Data wydarzenia: od 2018-05-05 do 2018-06-03
Organizator:

Fundacja Generator Inspiracji

Adres:

Futoma 168, 36-030 Błażowa,

Tel.:

665 715 613

E-mail:

dzialajlokalnie@fgi.org.pl

Www:

http://fgi.org.pl/ 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • inicjatywy oddolne
  • rozwój lokalny
  • wieś
  • wspólnoty i społeczności lokalne