Przejdź do treści głównej

Dotacje na tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych

autor(ka): Dariusz Kurcman
2018-05-02, 12:58
archiwalne
Kielecko - Ostrowiecki OWES ogłosił nabór zgłoszeń od grup inicjatywnych, zainteresowanych otrzymaniem dotacji na utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego. Może to być nowa spółdzielnia socjalna, spółka z o.o. non-profit, nowe stowarzyszenie lub fundacja. Maksymalna wysokość dotacji: do 20 tys. zł na miejsce pracy (do 100 tys. zł na podmiot) i wsparcie pomostowe przez pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania (średnio 1000 zł/ miesiąc/ osobę).

Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłosił nabór zgłoszeń od osób i podmiotów, zainteresowanych utworzeniem nowego Przedsiębiorstwa Społecznego. Przedsiębiorstwo społeczne, które powstanie w wyniku udzielonego wsparcia, musi mieć siedzibę na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego - czyli na terenie miasta Kielce lub powiatów: kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego lub ostrowieckiego.

Nowym Przedsiębiorstwem Społecznym może być np.: spółdzielnia socjalna, stowarzyszenie, fundacja czy spółka z o.o. non - profit. Tak szeroki katalog oznacza, że o utworzenie takiego podmiotu mogą ubiegać się zarówno osoby prywatne, jak i organizacje pozarządowe lub inne podmioty mające osobowość prawną.

Przedsiębiorstwo Społeczne to podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, i który będzie stanowić miejsce pracy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach prowadzonego naboru, dofinansowywane będą wyłącznie pomysły na utworzenie nowych Przedsiębiorstw Społecznych. Ogłoszenie naboru, w ramach którego finansowane będzie tworzenie miejsc pracy w istniejących podmiotach, planowane jest na połowę maja.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w okresie od 28 maja do 8 czerwca 2018. W tym czasie osoby lub podmioty zainteresowane tą ofertą, muszą złożyć formularz zgłoszeniowy, w którym wstępnie opiszą swoją koncepcję na utworzenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego.

Na jakie wsparcie można liczyć? Autorzy najlepiej ocenionych pomysłów otrzymają bezzwrotne dotacje w wysokości do 20 tys. zł na każde z tworzonych miejsc pracy, jednak nie więcej niż 100 tys. zł na jeden podmiot. Jest to dotacja przeznaczona na utworzenie stanowiska pracy – zakupy sprzętu, wyposażenia, materiałów potrzebnych do pracy, adaptację pomieszczeń i dostosowanie ich do prowadzonej działalności. Dotacja nie jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności podmiotu. Oprócz tego, na każde z utworzonych miejsc pracy przyznane będzie wsparcie pomostowe – przez pierwszych 6 miesięcy po 1200 zł / miesiąc, a w okresie od 7 do 12 miesiąca – po 800 zł / miesiąc. Wsparcie pomostowe może być wykorzystywane na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem podmiotu w pierwszym okresie jego działalności – składki ZUS po stronie pracodawcy, opłaty zewnętrzne, promocję, materiały niezbędne do realizacji działań.

Więcej informacji o prowadzonym naborze, można uzyskać na stronie internetowej www.koowes.pl, telefonicznie pod numerem: 41 361 04 92 wew. 22 albo pocztą elektroniczną na adres: . Grupom inicjatywnym, zainteresowanym ubieganiem się o wsparcie dotacyjne, zapewniamy bezpłatną pomoc merytoryczną.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wspacia Ekonomii Społecznej
Miejsce: Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wspacia Ekonomii Społecznej, Warszawska 27/1, 25-518 Kielce, woj. Świętokrzyskie
Data wydarzenia: od 2018-05-28 do 2018-06-08
Organizator:

Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wspacia Ekonomii Społecznej

Adres:

Warszawska 27/1, 25-518 Kielce, woj. Świętokrzyskie

Tel.:

41 361 04 92, 386 66 27 wew 22

E-mail:

sir@koowes.pl

Www:

http://www.koowes.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość
  • wspieranie przedsiębiorczości