Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Projekt wojewódzkiego budżetu obywatelskiego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-27, 12:46
archiwalne
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego pod nazwą: „Projekt wojewódzkiego budżetu obywatelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowego budżetu obywatelskiego”. Termin składania ofert mija 16 maja 2018 r.

Głównym celem konkursu jest stworzenie (zaprojektowanie) mechanizmu wojewódzkiego budżetu obywatelskiego wraz z udziałem interesariuszy projektu (np. z podmiotami trzeciego sektora, mieszkańcami województwa, urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach).

Cele dodatkowe to propagowanie idei partycypacji społecznej wśród mieszkańców województwa śląskiego oraz podniesienie świadomości obywatelskiej.

Organizacja jest odpowiedzialna za zaprojektowanie mechanizmu budżetu obywatelskiego.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie m.in.:

a) spotkań eksperckich i konsultacji służących wypracowaniu mechanizmu wojewódzkiego budżetu obywatelskiego,

b) warsztatów projektowych,

c) ekspertyz niezbędnych do stworzenia mechanizmu wojewódzkiego budżetu obywatelskiego,

d) spotkań i konsultacji z mieszkańcami województwa,

e) innych form konsultacji i ustaleń.

W szczególności ocenie będą podlegały:

a) zadania zaplanowane do realizacji,

b) harmonogram działań przewidziany przy tworzeniu mechanizmu (kolejne etapy, zadania, kroki),

c) dobór grupy projektującej mechanizm (w tym urzędników),

d) dobór ekspertów projektujących lub weryfikujących mechanizm,

e) dobór wzorców (tzw. dobrych praktyk), na podstawie których ma być tworzony budżet,

f) doświadczenie w projektowaniu budżetu obywatelskiego.

Końcowym efektem przeprowadzenia działań w ramach konkursu ma być projekt mechanizmu wojewódzkiego budżetu obywatelskiego przekazany do Wydziału Dialogu do 31 sierpnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2018-04-27 do 2018-05-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • budżet obywatelski
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • młodzież
  • współpraca z administracją