Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Ochrona i promocja zdrowia

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-19, 12:32
archiwalne
Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Termin składania ofert mija 16 maja 2018 r.

Celem zadania publicznego jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a w szczególności podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Rodzaj zadania publicznego – Ochrona i promocja zdrowia

Tytuł zadania publicznego – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Realizacja zadania publicznego rozpocznie się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2018 r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Nie otwierać – KONKURS – Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS 2018 r. - do rąk własnych Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW w Łodzi”

Oferty należy przesłać do 16 maja 2018 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87 lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem ww. terminu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki
Data wydarzenia: od 2018-04-19 do 2018-05-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja zdrowotna
  • ochrona zdrowia
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka