Przejdź do treści głównej

Toruń. Konkurs dotacyjny: Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-16, 11:23
archiwalne
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w roku 2018 zadania publicznego gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Termin składani ofert mija 7 maja 2018 r.

W ramach zadania organizator może zrealizować m.in.:

1) spektakl, koncert, festiwal;

2) projekt animacyjno-edukacyjny (w tym grę terenową, warsztaty, inscenizację historyczną);

3) wystawę upamiętniającą postaci lub wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;

4) publikację, film, katalog;

5) przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT eNGO dostępnego na stronie http://torun.engo.org.pl/ oraz złożenie w wersji stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO zawierający zgodną sumę kontrolną w terminie do 7 maja 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Data wydarzenia: od 2018-04-16 do 2018-05-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja kulturalna
  • historia
  • kultura
  • sztuka
  • tradycja