Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Organizacja i przeprowadzenie Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-13, 12:33
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie Kongresu Wrocławskich Organizacji Pozarządowych. Termin składania ofert mija 2 maja 2018 r.

Zadanie polegać ma na:
- zaangażowanie do współpracy organizacji pozarządowych przy organizacji Kongresu;
- prowadzeniu działań służących integracji wewnątrz i międzysektorowej osób reprezentujących wrocławskie NGO, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych, lokalnych mediów, przedstawicieli biznesu;
- federalizowaniu środowiska wrocławskich organizacji pozarządowych poprzez animowanie i wspieranie pracy Koalicji na Rzecz Modelu Współpracy Gminy Wrocław z organizacjami pozarządowymi;
- promocji, organizacji i przeprowadzeniu 3 Kongresów Wrocławskich Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu, jednego w roku.

Kongres ma być płaszczyzną spotkania, dialogu, wymiany doświadczeń i współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz Miastem Wrocław.
W trakcie Kongresu w szczególności mają być zapewnione następujące działania:

  • Spotkania „branżowe” obejmujące minimum 7 tematów (np. kultura, ekonomia społeczna, opieka i zdrowie, edukacja i wychowanie, sport, rekreacja i turystyka, ekologia), w tym przynajmniej jeden niesprecyzowany wcześniej przez organizatora, a wynikający z zapotrzebowania zgłaszanego w trakcie Kongresu przez jego uczestników.
  • Zapoznanie uczestników kongresu z formułą funkcjonowania i współdziałania Grup Dialogu Społecznego i Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego.
  • Utworzenie bazy danych dotyczących badań i analiz wrocławskich organizacji pozarządowych – co wiemy o sobie? (opracowania, analizy, raporty z badań wrocławskich organizacji pozarządowych należy zebrać i opracować w formie pisemnej).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2018-04-13 do 2018-05-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność obywatelska
  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • inicjatywy oddolne
  • organizacje pozarządowe
  • organizacje wspierające