Przejdź do treści głównej

Szczecin. Konkurs dotacyjny: Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-13, 11:15
archiwalne
Prezydent Miasta Szczecin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert mija 7 maja 2018 r.

Nazwa zadania

  • „Kibice razem”

Rodzaj zadania

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu lokalnego ośrodka w ramach realizacji programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w Szczecinie poprzez działania edukacyjno- informacyjne oraz zwalczanie negatywnych zjawisk w sporcie, tworzeniu i prowadzeniu projektów skierowanych do kibiców np., zajęć dotyczących zdrowego stylu życia i sportu, a także na inicjowaniu działań sportowych, charytatywnych, kulturalnych, animujących społeczność lokalną przy udziale kibiców oraz popularyzację sportu oraz zdrowego i aktywnego trybu życia.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 7 maja 2018 roku . Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecina
Data wydarzenia: od 2018-04-13 do 2018-05-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • rekreacja
  • sport, wypoczynek