Przejdź do treści głównej

Toruń. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-04-04, 11:30
archiwalne
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Termin składania ofert mija 15 maja 2018 r.

Rodzaj zadania

 1. Prowadzenie ośrodka wsparcia w formie dziennego domu pomocy społecznej dla co najmniej 15 osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
 2. Podmiot składający ofertę powinien dysponować odpowiednią bazą lokalową (wyposażone w meble i sprzęty, pracownie, gabinety, pomieszczenie świetlicowe – stosowne do prowadzonych zajęć, sanitariaty, zaplecze kuchenne, brak barier architektonicznych) oraz wykwalifikowaną i posiadającą doświadczenie kadrą.
 3. Zadanie powinno polegać na świadczeniu usług w ramach zajęć indywidualnych lub zespołowych polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności
  w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym poprzez prowadzenie m.in. poradnictwa, terapii zajęciowej, zajęć rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, prozdrowotnych itp.
 4. Zadanie powinno być realizowane przez co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin dziennie, z zapewnieniem co najmniej 1 posiłku dziennie.
 5. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania.

Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Konstytucji 3 Maja 40c, 87-100 Toruń, w zamkniętych opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs" oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego) osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie: do 15 maja 2018 roku do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Data wydarzenia: od 2018-04-04 do 2018-05-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • chorzy
 • integracja społeczna
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • polityka społeczna
 • seniorzy