Przejdź do treści głównej

Konkurs na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-29, 16:02
archiwalne
400 tys. zł przeznaczy w tym roku Wojewoda Podkarpacki na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych. Termin składania ofert mija 12 kwietnia 2018 r.

Otwarty konkurs na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2018 roku.

Ogłoszony 23 marca 2018 r. konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, niebędących jednostkami sektora finansów publicznych lub przedsiębiorstwami, instytucjami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi, lub samorządowymi osobami prawnymi i innych podmiotów uprawnionych (szczegóły w załączniku), których jednym z celów lub zadań statutowych jest działalność w obszarze polityki społecznej.

Dofinansowanie może być przeznaczone na realizację programów socjoterapeutycznych, zakup pomocy niezbędnych do realizacji programu, wspieranie działań innowacyjnych w zakresie spędzania wolnego czasu, zapewnienie warunków do udziału w życiu społecznym, a także na programy motywujące osoby starsze do podjęcia aktywności m.in. fizycznej, artystycznej i intelektualnej.

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój nr 27) lub w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój 320 a) lub przesłać drogą pocztową listem poleconym na adres: Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data stempla pocztowego), w terminie do 12 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Data wydarzenia: od 2018-03-29 do 2018-04-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • rodziny
  • seniorzy
  • wychowanie