Przejdź do treści głównej

Konkurs w ramach Działania 2.5 PO WER - Skuteczna Pomoc Społeczna

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-26, 18:17
archiwalne
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego przedmiotem będą działania edukacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej na rzecz osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych lub do kandydatów na kierowników.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

wyłącznie instytucje, które uzyskały zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu organizacji pomocy społecznej podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Wnioskodawca powinien być ujęty w Wykazie podmiotów, które uzyskały zgodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych z organizacji pomocy społecznej, publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt może być realizowany w Partnerstwie. Maksymalna liczba Partnerów wynosi 3 (Lider + 2 Partnerów). Rolę lidera partnerstwa pełni Beneficjent projektu.

Alokacja na konkurs wynosi 3 250 000 zł.

W ramach projektów wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wys. 3,00% wartości projektu.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od 24.03.2018 r. (od godz. 00.00) do 15.04.2018 r. (do godz. 23.59).

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl.


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Data wydarzenia: od 2018-03-26 do 2018-04-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby bezdomne
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • wyrównywanie szans