Przejdź do treści głównej

Program Interreg Republika Czeska – Polska, osi priorytetowa nr 4 Współpraca Instytucji i społeczności

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-23, 12:35
archiwalne
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej prowadzi nabór na składanie indywidualnych projektów do programu Interreg Republika Czeska – Polska do osi priorytetowej nr 4 Współpraca Instytucji i społeczności. Termin składania wniosków mija 13 kwietnia 2018 r.

Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcą, tzn. podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie, jest partner wiodący (szczegółowa definicja partnera wiodącego - patrz lista pojęć w Podręczniku dla wnioskodawców). Uprawnionym wnioskodawcą w ramach tego naboru jest ten podmiot, który spełnia, jednocześnie następujące warunki: 1) Należy do którejś z następujących kategorii kwalifikowalnych wnioskodawców:

 • Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia
 • Organizacje powołane przez władze publiczne
 • Izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
 • Kościoły i związki wyznaniowe

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Program Interreg Republika Czeska – Polska
Data wydarzenia: od 2018-03-23 do 2018-04-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • edukacja
 • integracja europejska
 • kultura i sztuka
 • przedsiębiorczość
 • współpraca międzynarodowa
 • współpraca z administracją