Przejdź do treści głównej

Łódź. Konkurs dotacyjny: Finansowanie „wkładów własnych”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-13, 17:34
archiwalne
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Łodzi, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi, w części dot. tzw. „wkładów własnych”, w zakresie zadań wskazanych w ramach współpracy finansowej w Programie współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowy. Pierwszy termin składania ofert upływa 3

W 2018 roku na wsparcie realizacji zadań pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi, w obszarze zadań wskazanych w programie współpracy w na rok 2018 zaplanowano kwotę 300 000 zł.

Zadanie musi być zrealizowane w terminie od dnia ogłoszenia wyników konkursu do 31 grudnia 2018 r.

Wydatki w ramach realizacji zadania będą kwalifikowane od daty ogłoszenia wyników.

Wkład własny dotyczyć może zadania, które finansowane jest ze źródeł pozabudżetowych, drogą otwartego naboru, i które rozpoczęło się nie wcześniej niż w styczniu 2018 roku.

Pierwszy termin składania ofert upływa 30 marca 2018 roku. Po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, oferty należy składać do 15-tego dnia każdego miesiąca, przy czym ostatecznym terminem jest 15 września 2018 roku. Jeśli 15 dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy termin składania ofert mija w pierwszy dzień roboczy następujący po nim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
Data wydarzenia: od 2018-03-13 do 2018-09-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • konkursy interdyscyplinarne