Przejdź do treści głównej

Konkurs: Erasmus+ Sport - Współpraca partnerska

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-09, 10:42
archiwalne
Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury prowadzi nabór wniosków w programie Erasmus+ Sport - Współpraca partnerska do 5 kwietnia 2018 roku. Celem programu jest wypracowanie lub powielenie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią.

Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia zawodowe, działania młodzieżowe oraz sport. Celem programu centralnego Erasmus+ Sport jest wypracowanie lub powielenie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią - w tym w sposób szczególny między organami publicznymi na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi.

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:
- eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
- promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
- promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Projekty Współpracy partnerskiej mogą również koncentrować się na wsparciu realizacji Europejskiego Tygodnia Sportu – inicjatywy rozpoczętej przez Komisję Europejską w celu promowania sportu i aktywności fizycznej w Unii Europejskiej. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajduje się w broszurze informacyjnej.

Minimalna liczba partnerów

Pięciu partnerów z pięciu krajów.

Czas trwania projektów:
- maksymalnie 18 miesięcy w przypadku projektów związanych z Europejskim Tygodniem Sportu, - od 12 do 36 miesięcy (12, 18, 24, 30 lub 36) w przypadku projektów niezwiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu.

Dofinansowanie:
- maksymalny grant na działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu: 150.000 euro,
- maksymalny grant na działania niezwiązane z Europejskim Tygodniem Sportu: 400.000 euro.

Dofinansowanie nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Każda organizacja niedochodowa lub organ publiczny działające w obszarze sportu ustanowiony w kraju programu lub w jakimkolwiek kraju partnerskim na świecie

Gdzie składać wnioski

Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA, Executive Agency).

Terminy składania wniosków:
5 kwietnia 2018 roku, godzina 12:00 czasu brukselskiego Wniosek składa lider/koordynator całego projektu w imieniu wszystkich instytucji/organizacji partnerskich.

Więcej informacji na stronie EACEA oraz programu Erasmus+ Informacje można też uzyskać pod nr.: +48 22 463 12 67 lub pisząc na adres:


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Źródło: www.eurodesk.pl
Data wydarzenia: od 2018-03-09 do 2018-04-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • partnerstwa międzynarodowe
  • sport, wypoczynek
  • współpraca międzynarodowa