Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-02, 17:37
archiwalne
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku. Oferty należy składać do 21 marca 2018 r.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Rozwoju Regionalnego, pok. 411 ul. Walońska 3-5; 50-413 Wrocław

z dopiskiem na kopercie „Wydział Gospodarki – Konkurs ofert dla rzemiosła”
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00 Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Data wydarzenia: od 2018-03-02 do 2018-03-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • gospodarka
  • przedsiębiorczość