Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-03-02, 17:28
archiwalne
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 2018 – 2019 z zakresu realizacji projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019” wybranego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2018 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją wspierania zadań z zakresu kultury fizycznej oraz inicjatyw obywatelskich przyczyniających się do rozwoju Województwa w szczególności o charakterze sportowym, a także wykonując postanowienia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz „Wieloletniego programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2022”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 2018 – 2019 z zakresu realizacji projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019” wybranego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

Na realizację zadania, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty ogółem 280 000 , przy czym:

na rok 2018 – 130 000 zł

na rok 2019 – 150 000 zł.

W ramach konkursu zlecone będzie zadanie wybrane na podstawie Uchwały Nr 1910/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, tj.: „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019”, polegające na organizacji, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dla tego typu wydarzeń, nieodpłatnych i cyklicznych zawodów treningowo-szkoleniowych, w otwartej formule, dla dziewcząt w kategoriach U-10, U-14 i OPEN z terenu województwa małopolskiego.

Celem konkursu jest popularyzacja zdrowego trybu życia, budowanie świadomości związanej z kobiecą piłką nożną wśród lokalnej społeczności oraz podnoszenie wiedzy o różnorodności płci w sporcie.

Zadanie realizowane będzie w terminie: nie wcześniej niż od 6 kwietnia 2018 r. i nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

Przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty dla w/w zadania, obejmującej cały zakres projektu.

Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków - parter (nowy budynek) w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na lata 2018 – 2019 z zakresu realizacji projektu „Małopolska Akademia Kobiecego Futbolu II edycja 2018-2019” wybranego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Turystyki i Sportu, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Data wydarzenia: od 2018-03-02 do 2018-03-23
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kobiety
  • sport, wypoczynek