Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-02-28, 14:03
archiwalne
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Oferty należy składać do 22 marca 2018 r.

W ramach niniejszego konkursu przewiduje się przyznanie dotacji podmiotom, których celem działania jest realizacja zadań o charakterze ponadlokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, szczegółowo wymienionych w załączniku nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia konkursu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej, albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Ofertę w wersji papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w serwisie witkac.pl, należy składać w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7.45-15.45 lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym NIE OTWIERAĆ".

Ofertę należy złożyć:

  1. elektronicznie w systemie witkac.pl, wraz z wymaganymi załącznikami - do 22 marca 2018 r. do godz. 23:59:59
  2. w formie papierowej w postaci wydruku z systemu witkac.pl, wraz z wymaganymi załącznikami - do 23 marca 2018 r. do godz. 15:45 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej na realizację zadania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-02-28 do 2018-03-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka