Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Ochrona i promocja zdrowia

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-02-26, 15:57
archiwalne
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z obszaru ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Oferty należy składać do 19 marca 2018 r.

Rodzaj zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację:

Zadanie nr 1. Wspieranie zdrowia psychicznego mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych – psychiatrycznych, psychologicznych oraz psychoterapii, kwota: 50 000 zł.

Zadanie nr 2. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez interwencje związane z profilaktyką alergii: astmy, alergii pokarmowych i alergii skórnych, kwota: 45 000 zł.

Zadanie nr 3. Działania na rzecz poprawy sposobu żywienia i stanu odżywienia, zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży z terenu województwa zachodniopomorskiego, kwota: 45 000 zł.

Łącznie na realizację zadania w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 140 000 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2018 r., w ramach realizacji Programu Region dla Rodziny.

Termin na składanie ofert: od dnia 23.02.2018 r. do 19.03.2018 r.

Zarząd Województwa informuje o naborze kandydatów – osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej): od dnia 23.02.2018 r. do 09.03.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-02-26 do 2018-03-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • chorzy
  • dzieci
  • młodzież
  • ochrona zdrowia