Przejdź do treści głównej

Wspracie Fundacji Energa

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-02-21, 11:30
Fundacja Energa, realizując swoje główne cele wynikające ze statusu Fundacji, udziela wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Priorytetem dla Fundacji są wnioski o pomoc pracownikom Grupy Energa i ich bliskich.

Prośby o pomoc kierowane są do Fundacji ENERGA wyłącznie drogą pisemną (list, mail), na adres: kontakt:

1. W przypadku osób fizycznych rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski, zawierające komplet dokumentów:

a) pismo przewodnie wraz z uzasadnieniem kierowane do Zarządu Fundacji (prośba),
b) oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym,
c) dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia opisany w liście tj. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie i in.,
d) podpisana deklaracja zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Nie wymagamy oryginałów dokumentów

2. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, którym przepisy prawa nadają zdolność prawną, rozpatrzeniu podlegają jedynie wnioski tych osób, które prowadzą działania dobroczynne, charytatywne, społecznie użyteczne, w sposób szczególny organizacji pożytku publicznego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści formułowanej prośby zachęcamy do kontaktu z naszym biurem. Zobacz również Formularz rozliczenia darowizny

Ważne:

W przypadku, gdy wartość darowizn otrzymanych od Fundacji ENERGA, w ciągu 5 lat poprzedzających rok otrzymania ostatniej darowizny od Fundacji ENERGA, przekroczy kwotę 4902 zł, obdarowany jest zobowiązany do zapłaty na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego podatku od darowizny.


Źródło: Fundacja Energa
Data wydarzenia: od 2018-02-21 do 2018-12-31
Organizator:

Fundacja Energa

Adres:

Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, woj. PM

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • chorzy
  • dobroczynność, filantropia
  • działalność charytatywna
  • ochrona zdrowia
  • osoby z niepełnosprawnościami