Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-02-20, 13:53
archiwalne
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku następujących zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Oferty należy składać do 7 marca 2018 r.

Zakres ogłoszonego konkursu:

1) Realizacja ponadlokalnych (regionalnych, wojewódzkich, krajowych oraz międzynarodowych) przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych i oświatowych: konkursów, olimpiad, turniejów, konferencji, sympozjów naukowych, szkoleń, kursów, w tym przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
2) Wydawanie publikacji o tematyce naukowej i edukacyjnej, w tym monografii,
3) Wspieranie innowacyjnych działań służących jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży oraz zachęcanie do innowacyjnych metod pracy z nimi,
4) Wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości oraz aktywnością w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i młodzieży, osób starszych, a także osób niepełnosprawnych,
5) Realizacja działań na rzecz promocji i rozwoju kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych, w tym doradztwo zawodowe,
6) Wspieranie działań służących rozwijaniu edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej dzieci i młodzieży,
7) Realizacja przedsięwzięć mających na celu propagowanie bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

Termin złożenia ofert elektronicznie w systemie witkac.pl - 07.03.2018 r.

Termin złożenia potwierdzeń złożonych ofert w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami - 12.03.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Data wydarzenia: od 2018-02-20 do 2018-03-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • edukacja obywatelska
  • historia
  • młodzież
  • nauka i technika
  • oświata
  • wychowanie