Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-02-08, 11:46
archiwalne
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Oferty należy składać do 28 lutego 2018 r.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:
A. Kontynuacja idei projektu „Razem w pełni sprawni”.
B. Udostępnienie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami.
C. Organizacja warsztatów oraz przeglądu twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.
D. Prowadzenie akcji profilaktycznej w dolnośląskich szkołach przeciw wypadkom skutkującym trwałą niepełnosprawnością.
E. Prowadzenie warsztatów/szkoleń dotyczących seksualności osób niepełnosprawnych
F. Aktywizacja osób niepełnosprawnych przez sport.
G. Organizacja szkolenia dla kadry dolnośląskich zakładów aktywności zawodowej w zakresie wypalenia zawodowego i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Oferent może złożyć nie więcej niż dwie oferty w ramach niniejszego konkursu. Nie dopuszcza się łączenia zadań konkursowych w ramach jednej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 28 lutego 2018 r., na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5, parter 50-413 Wrocław od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Data wydarzenia: od 2018-02-08 do 2018-02-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • edukacja kulturalna
  • edukacja seksualna
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • sport
  • wyrównywanie szans