Przejdź do treści głównej

Granty dla gmin na konsultacje z mieszkańcami (rekrutacja)

autor(ka): Janusz Wiśniewski
2018-02-07, 14:27
archiwalne
Do końca lutego br. trwa rekrutacja gmin do udziału w projekcie grantowym "Dobre konsultacje, dobry plan". Uczestnicy (gminy) otrzymają grant na konsultacje społeczne w obszarze planowania przestrzennego. W projekcie bierze już udział 25 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego - wszyscy uczestnicy realizują konsultacje wykorzystując środki grantu.

Gminy wyłonione w procesie rekrutacji wraz z realizatorami projektu - Kujawsko-Pomorską Federacją Organizacji Pozarządowych i Fundacją Stabilo - przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych konkretnych inwestycji. Plany te zostaną ocenione przez powołany w Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji gminom zakwalifikowanym do projektu. Wykorzystanie grantu, czyli przeprowadzenie konsultacji, odbędzie się w 2018 roku.

Szerokie informacje o projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan" zostały zebrane w zakładce "Partycypacja w planowaniu". Zamieszczone są w niej także procedury projektu, opisujące jego przebieg, cel i wymagania. O przykładach działań finansowanych z grantu można przeczytać w informacji "Konsultacje z mieszkańcami przy wsparciu grantu", a o Forum Konsultacyjnym, czyli spotkaniach sieciujących dla uczestników w informacji "Konsultacje społeczne i planowanie przestrzenne".

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz formularzem aplikacyjnym:

Regulamin rekrutacji do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (dodatkowy nabór) >>> Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja .pdf) >>> Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja edytowalna .docx) >>>


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Data wydarzenia: od 2018-02-07 do 2018-02-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • miasto
  • partycypacja
  • rozwój lokalny
  • wspólnoty i społeczności lokalne