Przejdź do treści głównej

Dotacje dla organizacji pozarządowych z LGD "Dolina Giełczwi"

autor(ka): Agnieszka Rudawska
2018-02-07, 12:23
archiwalne
Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres programu:

 1. obiekty infrastruktury rekreacyjnej – nabór 1/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-12018/
 2. obiekty infrastruktury społecznej – nabór 2/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-22018/
 3. wydarzenia kultywujące tradycję (…) – nabór 3/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-32018/
 4. zabytki – nabór 4/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-42018/
 5. innowacje proekologiczne, prozdrowotne – nabór 5/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-52018/
 6. szkolenia w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców – nabór 6/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-62018/

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 • osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Zgodnie z zapisami LSR “Dolina Giełczwi” o pomoc w ramach ogłoszonych naborów nie mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych (gmina, powiat).


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi"
Miejsce: Biuro LGD, ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski, woj. lubelskie
Data wydarzenia: od 2018-02-26 do 2018-03-12
Organizator:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi"

Adres:

Lubelska 77a, 21-050 Piaski, woj. LU

Tel.:

81 525 30 12

Faks:

81 525 30 12

E-mail:

biuro@dolinagielczwi.org

Www:

http://www.dolinagielczwi.org 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • ekologia
 • integracja społeczna
 • ochrona przyrody
 • rekreacja
 • rozwój lokalny
 • tradycja
 • wieś