Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-02-05, 15:39
archiwalne
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej. Oferty należy składać do 26 lutego 2018 r.

Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2018 roku pn.:

1. Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 160.000,00 zł,

2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w imprezach ogólnopolskich (nie dotyczy Programu Świętokrzyska Akademia Sportu) – 220.000,00 zł,

3. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 60.000,00 zł,

4. Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2.500,00 zł,

5. Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 7.000,00 zł,

6. Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 220.000,00 zł,

7.Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych - 37.000,00 zł,

8. Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/ osób starszych – 27.800,00 zł,

9. Dofinansowanie działalności sportu akademickiego – 20.000,00 zł,

10. Organizacja imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi – 235.000,00 zł,

11.Organizacja imprez popularyzujących aktywne formy spędzania wolnego czasu wśród różnych grup wiekowych pn. „Aktywne Świętokrzyskie” – 120.000,00 zł.

Zadanie polega na organizacji ogólnodostępnych, bezpłatnych rozgrywek w minimum 3 dyscyplinach sportowych, sportowo – rekreacyjnych. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 5.000,00 zł.

12. Rozwój sportów indywidualnych poprzez doposażenie klubów w sprzęt sportowy o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3.500,00 zł. brutto – 70.000,00 zł.

We wniosku zaleca się umieszczenie szczegółowych informacji na temat:

1/ wyników sportowych osiągniętych we współzawodnictwie w latach 2015 – 2017,

2/ liczby stypendystów w klubie, którzy pobierali stypendia sportowe samorządu województw w latach 2015 – 2017,

3/ liczby zawodników w klubie.

Zadania powinny być zrealizowane w terminie do dnia 30 grudnia 2018 roku. Łączna kwota dotacji (powierzenia lub wsparcia) w roku 2018 na realizację ww. zadań z zakresu kultury fizycznej wynosi 1.179.300,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Data wydarzenia: od 2018-02-05 do 2018-02-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • seniorzy
  • sport, wypoczynek