Przejdź do treści głównej

Pomorskie. Zwiększ konkurencyjność na pomorskim rynku pracy

autor(ka): Maciej Recki
2018-01-31, 11:21
archiwalne
Pomóż znaleźć zatrudnienie młodym bezrobotnym, nie uczącym się i nie szkolącym, a osobom pracującym udziel wsparcia w znalezieniu stabilnego zatrudnienia lub podwyższeniu ich kompetencji. Łap szansę, jaką dają Fundusze Europejskie! Zdobądź nawet do miliona złotych na swoje działania z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki pozyskanym środkom zorganizujesz indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże, pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. To tylko kilka działań, jakie możesz uwzględnić w swoim projekcie.

Co zrobić? To proste.

Weź udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Jego celem jest m.in. wyłonienie projektów zwiększających możliwość zatrudnienia osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, w szczególności pozostających bez pracy i nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, a także osób (których udział w projekcie powinien stanowić do 40% uczestników projektu): zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, a także tych których m.in. zarobki nie przekraczają płacy minimalnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje, podmioty będące agencją zatrudnienia, instytucją szkoleniową, instytucją dialogu społecznego, ale także związki zawodowe, organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Pula środków na konkurs to 15 000 000 zł.

Zapoznaj się z zasadami konkursu.

Przenieś swój plan na formularz wniosku i złóż projekt. Możesz to zrobić sam albo w partnerstwie.

Pamiętaj! Największym sukcesem są przedsięwzięcia wynikające z Twojej wiedzy i doświadczenia.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Zwiększ konkurencyjność na pomorskim rynku pracy
Miejsce: Siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, woj. pomorskie
Data wydarzenia: od 2018-01-31 do 2018-03-15
Organizator:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Adres:

Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, woj. pomorskie

Tel.:

58 32 61 822

E-mail:

wup@wup.gdansk.pl

Www:

http://www.wup.gdansk.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja zawodowa
  • ekonomia, rynek pracy
  • młodzież
  • osoby bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • rozwój zawodowy