Przejdź do treści głównej

Rzeszów. Konkurs dotacyjny: Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-30, 17:27
archiwalne
Prezydent Miasta Rzeszowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Oferty należy składać do 27 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2018 r.

Na realizację zadań z zakresu wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 roku Gmina Miasto Rzeszów przeznacza łącznie 548.000,00 zł.

Nazwa zadań: 1) Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy itp.) – wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 498.000,00 zł.

Celem tego zadania jest realizacja przedsięwzięć kulturalnych na wysokim poziomie artystycznym z udziałem profesjonalnych twórców mających na celu wzbogacenie życia kulturalnego miasta Rzeszowa, posiadających wysoki potencjał promocyjny oraz służących również upamiętnieniu rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Koncert Jednego Serca Jednego Ducha” – RBO 2018 - wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 50.000,00 zł

Minimalna kwota wnioskowanej kwoty dotacji wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Maksymalna kwota wnioskowanej kwoty dotacji wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do 27 lutego 2018 r. (wtorek).

Oferty należy składać osobiście: - w siedzibie Urzędu Miasta Rzeszowa, Rynek 1 (kancelaria podawcza) - w sekretariacie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Rynek 11 (I piętro, pokój nr 5)- w Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa zlokalizowanych w:

a) Galerii handlowej „Nowy Świat”, ul. Krakowska 20,

b) Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall, Al. Kopisto 1,

c) Centrum Handlowym „Plaza Rzeszów”, ul. Rejtana 65,

d) Galerii „Rzeszów”, Al. Piłsudskiego 44

- korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Rzeszowa, a nie data stempla pocztowego).

Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.

Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa
Data wydarzenia: od 2018-01-30 do 2018-02-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka