Przejdź do treści głównej

Świdwin. Nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach Projektu Grantowego

autor(ka): Aneta Ogińska
2018-01-30, 09:33
archiwalne
Lokalna Grupa Działania – „Powiatu Świdwińskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzeniu grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów na lata 2014-2020 w ramach Zakresu Tematycznego IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego i w ramach Zakresu Tematycznego III Wzmocnienie Potencjału Obszaru.

Zakres Tematyczny IV Wzmocnienie Kapitału Ludzkiego

Numer konkursu: 1/2018/G

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Planowane do realizacji zadania: Kursy/doradztwo/szkolenia w tym wyjazdy studyjne wzmacniające kapitał społeczny.

Numer konkursu: 2/2018/G

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmiany klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Planowane do realizacji zadania: Imprezy aktywizujące mieszkańców, mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego.

Zakres Tematyczny III Wzmocnienie Potencjału Obszaru

Numer konkursu: 3/2017/G

Zakres tematyczny operacji: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Planowane do realizacji zadania: Działania promujące obszar LGD, w tym turystykę, produkty i usługi lokalne

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów, Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego” www.lgd-swidwin.org.pl – zakładka „Ogłoszenia o naborach”. Wszelkie pytania należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania –„Powiatu Świdwińskiego”. Pytania należy kierować na adres email: lub telefonicznie: 94 36 500 88, tel. kom. 723 319 975.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Biuro LGD - "Powiatu Świdwińskiego"
Miejsce: Lokalna Grupa Działania - "Powiatu Świdwińskiego" , Kołobrzeska 43, 78-300 ŚWIDWIN, woj. Zachodniopomorskie
Data wydarzenia: od 2018-02-19 do 2018-03-19
Organizator:

Lokalna Grupa Działania - "Powiatu Świdwińskiego"

Adres:

Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin, woj. ZP

Tel.:

943650088

Faks:

943650088

E-mail:

biuro@lgd-swidwin.org.pl

Www:

http://www.lgd-swidwin.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia
  • klimat
  • ochrona przyrody
  • powietrze
  • rozwój lokalny
  • turystyka, podróże
  • wspólnoty i społeczności lokalne