Przejdź do treści głównej

Fundusze Norweskie i EOG: Fundusz Współpracy Regionalnej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-26, 14:17
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/925147
Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF) - Sekretariat Funduszy EOG i Funduszy Norweskich - ogłosiło pierwsze zaproszenie do składania wniosków dotyczących projektów ponadnarodowych w ramach nowego funduszu funduszy EOG i funduszy norweskich na rzecz współpracy regionalnej. Termin składania wniosków koncepcyjnych upływa 1 lipca 2018 r.

Podczas gdy większość funduszy EOG i funduszy norweskich jest dostosowywana do krajowych inicjatyw w państwach beneficjentach, kraje będące darczyńcami (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) opracowały Fundusz Współpracy Regionalnej jako uzupełnienie ułatwiające współpracę transgraniczną i ponadnarodową. Finansowane projekty mają na celu sprostanie wspólnym europejskim wyzwaniom i przyczynienie się do zacieśnienia współpracy między Państwami-Darczyńcami, Państwami-Beneficjentami i wybranymi dziesięcioma państwami spoza UE poprzez dzielenie się wiedzą, wymianę dobrych praktyk i budowanie potencjału.

Całkowity przydział dla Funduszu wynosi 34,5 mln euro, z czego 15 mln euro jest dostępne w ogłoszonym pierwszym zaproszeniu do składania wniosków. Kwota wnioskowanej pomocy finansowej w ramach projektu nie może być mniejsza niż 1 milion euro.

Projekty, które będą wspierane

Finansowanie zostanie przeznaczone na wspieranie otwartego dialogu i inicjatyw wzmacniających sieci transgraniczne i ponadnarodowe, budowanie potencjału, dzielenie się wiedzą i zmianę polityki w celu przyspieszenia innowacji; tworzenie miejsc pracy; rozwój trwałych struktur współpracy między sektorem biznesu, sektorem publicznym, sektorem obywatelskim i środowiskiem akademickim; oraz przyczynianie się do zwiększenia skuteczności i wydajności w tworzeniu polityki rozwoju i reagowaniu na wspólne europejskie wyzwania. W projekty powinno być zaangażowanych wielu partnerów i mają dotyczyć działań w różnych krajach - kwalifikujące się podmioty muszą złożyć wniosek jako konsorcjum składające się z podmiotów z co najmniej trzech krajów.

Priorytety Funduszu

Fundusz wspiera transgraniczne i ponadnarodowe projekty we wszystkich pięciu priorytetach funduszy EOG i Funduszy Norweskich na lata 2014-2021:

 •     Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
 •     Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa;
 •     Środowisko, energia, zmiana klimatu i niskoemisyjna gospodarka;
 •     Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy i podstawowe prawa i wolności;
 •     Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

Współpraca między podmiotami w co najmniej trzech krajach

Wspierane projekty muszą mieć charakter transgraniczny lub transnarodowy i obejmować wielu partnerów oraz działania w różnych krajach. Uprawnione podmioty muszą złożyć wniosek jako konsorcjum, składające się z podmiotów z co najmniej trzech krajów.

Podmioty w tych krajach kwalifikują się do finansowania:
• Bułgaria
• Chorwacja
• Cypr
• Republika Czeska
• Estonia
• Grecja
• Węgry
• Łotwa
• Litwa
• Malta
• Polska
• Rumunia
• Portugalia
• Rumunia
• Słowacja
• Słowenia
• Albania
• Białoruś
• Bośnia i Hercegowina
• Macedonia
• Mołdawia
• Czarnogóra
• Rosja
• Serbia
• Turcja
• Ukraina

Następujące dokumenty stanowią prawnie wiążące ramy, które mają zastosowanie do Funduszu:

Procedura selekcji

Wybór projektu odbywa się w dwuetapowej procedurze:

 • Zaproszenie do składania wniosków, w którym należy przedłożyć jedynie dokument koncepcyjny dotyczący projektów transnarodowych.
 • Zakwalifikowani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do złożenia pełnego wniosku przed ostatecznym terminem.

Termin składania dokumentu koncepcyjnego upływa 1 lipca 2018 r.

Koncepcje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy administrowanej przez operatora funduszu - konsorcjum składającego się z Ecorys Polska i JCP Italy, które pomaga BMF we wdrażaniu Funduszu. Przed ukończeniem wniosku aplikacyjnego, konieczne jest zarejestrowanie się w systemie EGREG.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań i procedur zgłaszania projektów, odwiedź oficjalną stronę Funduszu lub stronę operatora funduszu Ecorys Polska.

Uwaga: wszelka komunikacja w ramach Funduszu prowadzona jest w języku angielskim, składane wnioski również przygotowane muszą być po angielsku. 


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Źródło: Ecorys Polska
Data wydarzenia: od 2018-01-25 do 2018-07-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność międzynarodowa
 • integracja europejska
 • partnerstwa międzynarodowe
 • polityka międzynarodowa
 • współpraca międzynarodowa
 • współpraca z administracją
 • współpraca z biznesem
 • współpraca z uczelniami