Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-23, 10:56
archiwalne
Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Oferty należy składać do 8 lutego 2018 r.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW I RODZAJE ZADAŃ:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 200 000,00 zł.

1. Zadania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia w populacji województwa podlaskiego.
Wspierane działania będą obejmować aktywności ukierunkowane na informowanie i edukowanie mieszkańców województwa podlaskiego na temat czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych związanych z rozpowszechnieniem palenia tytoniu, nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi ludności i jakością żywności oraz niskim poziomem aktywności fizycznej.

2. Zadania w zakresie wczesnego wykrywania oraz ograniczania skutków zdrowotnych schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zachorowań lub zgonów w województwie podlaskim.
W ramach zadania wspierane będą działania z zakresu zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem działań adresowanych do populacji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku powyżej 65 lat w województwie podlaskim.

3. Działania dotyczące III-rzędowej profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego.
Działania w ramach realizacji zadania będą miały na celu zwiększenie możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy przez osoby narażone na problemy zdrowia psychicznego, w tym ich opiekunów.

4. Działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w województwie podlaskim. W ramach zadania wspierane będą działania z zakresu prewencji pierwotnej i wtórnej chorób zakaźnych.

Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, które mają być realizowane w terminie od 6 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
18 stycznia 2018 r. – 8 lutego 2018 r. – oferty składane elektronicznie w systemie witkac.pl
18 stycznia 2018 r. – 12 lutego 2018 r. – potwierdzenie złożonych ofert w wersji papierowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Data wydarzenia: od 2018-01-23 do 2018-02-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • młodzież
  • ochrona zdrowia
  • seniorzy