Przejdź do treści głównej

Konstancin-Jeziorna. Otwarty konkurs ofert: Kultura, sztuka

autor(ka): Patryk Siepsiak
2018-01-12, 15:18
archiwalne
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty na złożenie oferty mają czas do 12 lutego 2018 r.

Dla kogo?

Otwarty konkurs ofert skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ma formę wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na co?

Do rozdysponowania jest 28 000 zł. Organizacje pozarządowe oraz uprawnione podmioty wsparcie finansowe mogą otrzymać na realizację poniższych zadań:

 • Organizacja na terenie gminy Konstancin-Jeziorna przedsięwzięć artystyczno-edukacyjno-kulturalnych w formie: warsztatów, wystaw plenerowych, widowisk, itp.
 • Organizacja dla uczniów, na terenie gminnych szkół, przedsięwzięć promujących wiedzę o osobach zasłużonych dla kultury, nauki i sztuki związanych z gminą Konstancin-Jeziorna.
 • Organizacja przedsięwzięć związanych z popularyzacją czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.
 • Organizacja inicjatyw kulturalnych w ramach współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z miastami partnerskimi.
 • Organizacja przedsięwzięć związanych promocją produktów regionalnych.

Termin składania ofert

Oferty, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016. poz. 1300), należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4 - kancelaria) w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2018 r., do godz. 14.00.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG przy ul. Warszawskiej 23 (nr tel. 22 201 19 73).

Poniżej do pobrania ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Strona internetowa
Data wydarzenia: od 2018-01-12 do 2018-02-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • animacja
 • czytelnictwo
 • dzieci
 • edukacja kulturalna
 • kultura
 • młodzież
 • sztuka
 • wspólnoty i społeczności lokalne