Przejdź do treści głównej

Konkurs MSiT: Wspieranie promocji sportu

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-11, 14:06
archiwalne
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018. Oferty należy składać do 31 stycznia 2018 r.

Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata i Europy oraz pucharu świata w kategorii seniorów, organizowanych na terenie Polski.

O przyznanie dofinansowania na realizację zadań publicznych związanych ze wspieraniem promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce mogą ubiegać się stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe, jako organizatorzy imprez mistrzowskich na terenie Polski w sportach olimpijskich, nieolimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych.

Środki z przyznanej dotacji można przeznaczyć w szczególności na:
1) wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych;
2) pokrycie kosztów organizacji zawodów, określonych wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej;
3) organizację transportu zawodników, osób towarzyszących, gości, sprzętu itp.;
4) zakup medali, pucharów i dyplomów;
5) zakup i produkcję materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów;
6) koszty produkcji sygnału emisyjnego TV lub inne formy prezentacji imprezy, w szczególności filmy, video-klipy, audycje radiowe;
7) działania związane z promocją imprezy w Polsce, w tym: konferencje itp.;
8) dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizacji imprezy, a zwłaszcza wyżywienie, zakwaterowanie, transport;
9) wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia i stroje wolontariuszy oraz innych osób obsługujących imprezę.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinny być zamieszczone: nazwa i adres podmiotu oraz rodzaj zadania z adnotacją: „Oferta na konkurs – Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018”.

Oferty należy składać osobiście w kancelarii MSiT lub przesłać drogą pocztową na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Wyczynowego ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia): do 31 stycznia 2018 roku

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Data wydarzenia: od 2018-01-11 do 2018-01-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • sport, wypoczynek