Przejdź do treści głównej

Dotacje UE: 12,2 mln zł na opiekę długoterminową w Małopolsce

autor(ka): Barbara Malczyk
2018-01-11, 08:55
archiwalne
W Małopolsce trwa nabór wniosków o dotacje na wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi – zwłaszcza dziennych domów opieki oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną (w tym opieki pielęgniarskiej). Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć przyjmowane będą do 14 lutego 2018 r.

By niesamodzielność nie oznaczała wykluczenia

12,2 mln zł na opiekę długoterminową w Małopolsce

Znak czasów

Utrata samodzielności spowodowana chorobą czy wynikająca z zaawansowanego wieku obecnie bardzo często oznacza konieczność umieszczenia osoby, której dotyczy, w placówce opiekuńczo-pobytowej. Z dnia na dzień człowiek ten zostaje wyrwany z własnej, oswojonej przestrzeni, odizolowany od bliskich osób i środowiska, w którym dotychczas funkcjonował. Otoczony obcymi ludźmi zostaje wtłoczony w ramy organizacyjne placówki stającej się nowym miejscem jego stałego pobytu – niejednokrotnie znajdującej się w innej miejscowości niż ta, w której żył dotychczas. Sytuacja taka jest często początkiem drogi wykluczenia społecznego osoby niesamodzielnej.

Aby przeciwdziałać temu problemowi konieczne jest rozwijanie usług opieki długoterminowej świadczonej na poziomie lokalnych społeczności - umożliwi to bowiem osobom niesamodzielnym prowadzenie niezależnego życia w rodzimym środowisku oraz utrzymanie więzi rodzinnych i społecznych.

Ponad 12,2 mln zł na opiekę długoterminową w Małopolsce

Realizowane w naszym województwie działania związane z rozwijaniem usług opieki długoterminowej w formach innych niż szpitalne, w szczególności środowiskowych form opieki, mogą zyskać wsparcie finansowe z funduszy europejskich. Aktualnie w Małopolsce prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu E. Rozwój opieki długoterminowej. Pula środków przeznaczonych na konkurs to ponad 12,2 mln zł. Warto podjąć starania o fundusze unijne, gdyż można otrzymać dotację na poziomie ponad 92% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem! Konkurs skierowany jest do wszystkich podmiotów – w szczególności: JST, sektora ngo, kościołów i związków wyznaniowych, przedsiębiorców, instytucji świadczących usługi medyczne.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na wsparcie działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi – zwłaszcza dziennych domów opieki, oraz długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną (w tym opieki pielęgniarskiej). W ramach projektów mogą być realizowane w szczególności następujące działania: usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne, zatrudnienie personelu świadczącego usługi zdrowotne i opiekuńcze, zapewnienie transportu osoby niesamodzielnej lub personelu sprawującego opiekę w związku ze świadczonymi usługami zdrowotnymi, działania informacyjno-edukacyjne.

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć przyjmowane będą do 14 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Miejsce: Małopolska
Data wydarzenia: od 2018-01-11 do 2018-02-14
Organizator:

UMWM

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 2 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • chorzy
  • ochrona zdrowia
  • osoby z niepełnosprawnościami