Przejdź do treści głównej

Gorzów Wlkp. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-10, 15:42
archiwalne
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej. Oferty należy składać do 31 stycznia 2018 r.

Rodzaj zadania:

Prowadzenie Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gorzowa Wlkp.

Wysokość dotacji na realizację zadania:

  1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2018 r. wynosi 30.000,00 zł.
  2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie miasta Gorzowa Wlkp. na realizację zadania kwot innych niż przewidziane niniejszym konkursem.

Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300 z późn. zm.).

Oferta winna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 31 stycznia do godz.15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
Data wydarzenia: od 2018-01-10 do 2018-01-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu