Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-10, 14:02
archiwalne
pixabay.com, CC0 Public Domain
Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w programie „Europa dla obywateli”. Termin ubiegania się o dofinansowanie mija 1 marca 2018 r. o godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Dla Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy będą to cztery priorytety:

 1. Upamiętnianie momentów zwrotnych w najnowszej historii Europy
 2. Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska w reżimach totalitarnych
 3. Mechanizmy wykluczenia obywateli na przykładzie antysemityzmu, antycyganizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji: wyciąganie wniosków na przyszłość
 4. Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej.

Dla Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie będą to następujące priorytety:

 1. Debata nad przyszłością Europy i stawienie czoła eurosceptycyzmowi
 2. Wzmacnianie solidarności w czasach kryzysu
 3. Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych
 4. 2018: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Projekty realizowane w ramach programu „Europa dla obywateli” muszą być zgodne z celami ogólnymi i szczegółowymi programu, i zarazem – nawiązywać do wyznaczonych przez Komisję Europejską priorytetów.

Proces aplikacji jest identyczny we wszystkich komponentach programu „Europa dla obywateli”, wymaga rejestracji w systemie uwierzytelniającym Komisji Komisji Europejskiej EU LOGIN oraz na Portalu Uczestnika (Participant Portal). Wniosek o dofinansowanie eForm jest generowany osobno dla każdego projektu i składany wyłącznie drogą elektroniczną.

Wnioski należy złożyć do godz. 12:00 w południe czasu obowiązującego w Brukseli – ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada w sobotę lub w niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków należy uznać pierwszy następny dzień roboczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Programu „Europa dla obywateli”: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


LOGO

Data wydarzenia: od 2018-01-10 do 2018-03-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność obywatelska
 • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
 • historia
 • inicjatywy oddolne
 • integracja europejska
 • kultura i sztuka
 • mniejszości narodowe i etniczne
 • prawa obywatela
 • wielokulturowość
 • współpraca międzynarodowa