Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych samorządu województwa

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-10, 12:24
archiwalne
Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie trzech zadań publicznych samorządu województwa. Oferty należy składać do 26 stycznia 2018 r.

W zakresie rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego: zadania pod nazwą „Wzmocnienie procesu informowania organizacji pozarządowych w szczególności o inicjatywach, projektach, konkursach organizowanych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i samorządy lokalne skierowanych do sektora pozarządowego w regionie poprzez regionalną stronę internetową”.

Termin składania ofert: 26 stycznia 2018.

W zakresie rozwoju turystyki: zadań pod nazwą:
- „Organizacja cyklicznych imprez turystycznych promujących atrakcje i produkty turystyczne Warmii i Mazur”;
- „Wydawanie niekomercyjnych regionalnych publikacji turystycznych promujących turystykę w województwie warmińsko-mazurskim ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw cyklicznych”;
- „Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki Krainy Kanału Elbląskiego w województwie warmińsko-mazurskim”.

Termin składania ofert mija 26 stycznia 2018 roku.

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Data wydarzenia: od 2018-01-10 do 2018-01-26
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • turystyka, podróże
  • współpraca z administracją