Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-10, 12:00
archiwalne
Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”. Oferty należy składać do 17 stycznia 2018 r.

Celem konkursu jest zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego w roku 2018 w zakresie realizacji programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii medycznych m.in. poprzez współrealizację programów w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Zadanie wyznaczone do realizacji w roku 2018 to zadanie pod nazwą „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS”.

Oferty można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej oraz w sekretariacie Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub przesłać listem poleconym na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym oznaczeniem Oferenta oraz dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert na realizację programów dotyczących ważnych zjawisk zdrowotnych w roku 2018 - PKD”.

Termin składania ofert upływa w dniu 17 stycznia 2018 roku (do godziny 15:30).

Decyduje data wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Nie decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-01-10 do 2018-01-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • chorzy
  • ochrona zdrowia
  • osoby uzależnione
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka