Przejdź do treści głównej

Szczecin. Konkursy dotacyjne: Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-09, 16:48
archiwalne
Prezydent Miasta Szczecin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Oferty należy składać do 30 stycznia 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin

1. Nazwa zadania

  1. Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej (DDPS) w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.
  2. Prowadzenie Klubu Seniora w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.

Lokal przy ul. Młodzieży Polskiej 28 przeznaczony na działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora został zaadoptowany i wyposażony przez Gminę Miasto Szczecin. Lokal umiejscowiony jest na parterze i zaprojektowany tak, aby był dostępny i spełniał potrzeby osób niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością.

W ramach działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora wsparciem objęte zostaną osoby w wieku 60+, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Klub Seniora są placówkami świadczącymi usługi dla mieszkańców Gminy Miasta Szczecin.

Przewiduje się udostępnienie Seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Wynikiem tych działań będzie zmiana sytuacji seniorów, ich aktywizacja oraz integracja.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Szczecina
Data wydarzenia: od 2018-01-09 do 2018-01-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • polityka społeczna
  • seniorzy