Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-09, 15:44
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktyki uzależnień w okolicy ulicy Sztabowej w formie klubowego centrum aktywności dzieci i młodzieży. Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

Zadanie polegać ma na organizacji i przeprowadzeniu zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności, z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży mieszkającej i/lub uczącej się we Wrocławiu, w wieku od 6 do 19 lat (w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 6 do 26 lat).

Zajęcia mają odbywać się poza nauka szkolną. Zajęcia mają się odbywać w dniach poniedziałek – piątek. Minimum 4 godziny zegarowe tygodniowo.

Zadanie polegać ma na wspieraniu aktywności dzieci i młodzieży poprzez:
- organizację m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych;
- realizację programów profilaktyki uzależnień wśród uczestników zadania;
- rozwój talentów i kreatywności;
- rozwój umiejętności interpersonalnych;
- kształtowanie właściwych postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych.
Integrowanie środowiska lokalnego: współpracy z organizacjami pozarządowymi na danym terenie, zajmującymi się podobnymi działaniami na rzecz dzieci i młodzieży.

Dopuszcza się funkcjonowanie Klubowego Centrum, na powyższych zasadach, w trakcie jednego miesiąca ferii letnich oraz jednego tygodnia ferii zimowych. W czasie ferii letnich i zimowych w zajęciach mogą brać udział dzieci i młodzież, która codziennie nie uczestniczy w zajęciach.

Dopuszcza się, w ramach funkcjonowania Klubowego Centrum organizację wycieczek poza teren Wrocławia w soboty i niedziele oraz ponadprogramowe wyjścia do np. kina, teatru. Zadanie powinno być realizowane w oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowia i profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz dyskryminacji na tle narodowościowym, rasowym i światopoglądowym.

Ponadto:

1. Oferent zobowiązany jest do stosowania nazwy „Klubowe Centrum” na wszystkich materiałach, publikacjach, szyldach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz w wystąpieniach publicznych.

2. Oferent określa każde miejsce realizacji zadania, biorąc pod uwagę możliwość realizacji zadania oraz jego przystosowanie do prowadzenia zajęć merytorycznych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2018-01-09 do 2018-01-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • wychowanie