Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-01-08, 15:50
archiwalne
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018. Termin na składanie ofert do 31 stycznia 2018 r.

W ramach konkursu przewiduje się wsparcie wydarzeń kulturalnych i artystycznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanych na tereniewojewództwa zachodniopomorskiego i kierowanych do jego mieszkańców. Zadania mogą być realizowane w różnej formie, np. poprzez organizację: koncertu, spektaklu, widowiskaplenerowego, wystawy, festiwalu, przeglądu, imprezy filmowej lub interdyscyplinarnej.

Zarząd Województwa informuje o naborze kandydatów – osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej) do 22 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-01-08 do 2018-01-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • animacja
  • edukacja kulturalna
  • kultura
  • sztuka